IOS 8 Tips: Använd din telefon som ett medicinskt ID

IOS 8 på iPhone innehåller en funktion som heter Medical ID, och låter dig fylla i viktig information om din hälsa. Detta är praktiskt om du befinner dig i en olycka eller någon annan typ av nödsituation och du kan inte kommunicera viktig hälsoinformation till EMS-arbetstagarna eller andra vårdpersonal.