Använd en VPN på din hemrouter för att skydda dina IoT-enheter

Hur

Använd en VPN på din hemrouter för att skydda dina IoT-enheter