iPhone-användare är mindre nöjd med iOS 6

iPhone-användare är mindre nöjda med enheten efter uppdateringen till iOS 6 än de var när deras Apple-enheter blev uppdaterade till iOS 5. Till skillnad från Android-användare, vars nivån på tillfredsställelse har ökat med den senaste uppdateringen, säger en undersökning.

Undersökningen gjordes av forskningsföretaget On Device och det visar att de nya iOS 6-funktionerna inte är imponerande för användarna, och det finns en liten minskning av deras nivånivå.

Om nivån på tillfredsställelse var 6, 93 av 10 vid tidpunkten för uppdateringen iOS 4, växer den till 7, 75 för iOS 5 och den är nu på 7, 65 eller iOS 6. Denna lilla minskning kan bero på missnöje med att Apple ger upp på Google Maps för att skapa plats för sina egna kartor app. Som många säger är inte på samma nivå.

Enligt samma undersökning är det tvärtom med Android-användare, men ökningen av kundtillfredsställelse är mycket större. Det var på 7, 01 av 10 för Android 2, och gick upp till 8, 07 med Android 4 ICS.

Du kanske inte håller med med undersökningsresultaten. Om du har en iOS-enhet, uppdatera den till iOS 6, prova de nya funktionerna och bestäm själv!