Så här aktiverar du stor text på Android-enheter

Har du dålig syn och en Android-smarttelefon? Det kan hända att du försöker öka textstorleken innan du installerar en anpassad program med dålig vision-startprogram. Skillnaden mellan den vanliga fonten och den större fonten är en ökning med ca 70%.

Öka Android Text Size

Nedan följer en skärmdumps jämförelse mellan de två olika storlekarna. Vänster är standard teckenstorlek och höger är stor storlek.

Om du vill aktivera den stora textfunktionen för Android, navigerar du till inställningsmenyn. Öppna applådan och tryck på ikonen Inställningar.

Bläddra till Inställningar >> Tillgänglighet . Tryck på Stor text i Tillgänglighet-menyn.

Du får se en märkbar skillnad i textstorlek genom hela enhetens gränssnitt. Det mesta av det kommer att öka, men det finns några UI-element som är desamma - till exempel sidtitlar och anmälningsfältet. Övergripande men om du eller en vän har dålig syn kan den här inställningen hjälpa till mycket!