Avinstallera program från din BlackBerry Smartphone

Det finns tusentals appar tillgängliga för våra smartphones och andra mobila enheter. Du har förmodligen för många. Så här rengör du din BlackBerry genom att avinstallera appar som du inte längre använder.

Expand huvudmenyn och öppna alternativ.

Välj Enhet från alternativmenyn.

Bläddra ner och öppna Programhantering.

Här ser du den fullständiga listan över installerade program på din BlackBerry.

Hitta det program du vill avinstallera och tryck på Blackberry-knappen. Välj Radera i popupmenyn.

Välj radera knappen för att bekräfta.