Facebook är nere! Service Outage Frustrates Users

För många är Facebook för närvarande nere och har gått ner hela dagen. Här i Washington DC är det fortfarande nere för mig. Idag har Facebook upplevt en av de största störningarna eftersom det är avbrott förra månaden den 31 augusti. Facebook gjorde nyligen ett svar på outage på deras Twitter sida men det har inte slutat klagomålen!

Uppdatering: Det är tillbaka här i DC från 9:00 EDT

För tillfället sedan har Facebook uppdaterat sin Twitter-sida, så att användarna vet att de har "fixat problemet", men hittills har jag fortfarande inte kunnat logga in.

Till skillnad från Twitter, när Facebook bryter det visar inte ens en misshval, det är bara nere!

Som vanligt bombarderas Twitter av relaterade kommentarer som klagar på utbrottet.

Fungerar Facebook för dig? Släpp ett svar nedan med din plats och om du kan komma åt Facebook eller inte.