Apple iPhone: Ställ in flygplansläge för att undvika roamingavgifter

När du reser utomlands är trådlösa dataavgifter otroliga. För att spara pengar, koppla bara av din telefon från alla tjänster. Här är hur.

På startskärmen trycker du på Inställningar. Tryck sedan på Flygplansläge PÅ | AV så att den är inställd på ON.

Ett orange flygplan kommer att visas längst upp till vänster. Detta bekräftar att du är officiellt i flygplansläge och frånkopplad från alla nätverk.