Windows 10 Tips: Aktivera och skapa en systemåterställningspunkt (uppdaterad)

Hur

Windows 10 Tips: Aktivera och skapa en systemåterställningspunkt (uppdaterad)