Vad är jusched.exe och är det säkert?

Geek Stuff

Vad är jusched.exe och är det säkert?