Vad är FileVault på din Mac och varför vill du använda den?

Hur

Vad är FileVault på din Mac och varför vill du använda den?