Apple iOS 5: Använd definieringsfunktionen för att komma åt ordlistan

Apple iOS 5 har en inbyggd ordlista. Om du stöter på ett ord som du inte vet - få definitionen med funktionen Definiera. Så här får du tillgång till den.

Tryck bara på ett ord för att markera det och tryck sedan på Definiera.

Den inbyggda ordlistan kommer att komma med ordet definition.

Funktionen Definiera fungerar i alla appar som har valbar text. Här använder jag den i Wikipedia-appen.

Här är ett exempel på att använda den på CNN-appen.

IPad har en större skärm, så ordboken dyker upp definitionen på samma sida. Det är annorlunda på iPhone och iPod touch. Tryck på ett ord eller vissa fraser, och ordlistan kommer upp på en ny skärm.

Detta är en cool funktion. Det slår säkert att du måste öppna en webbläsare för att hitta ett orddefinition online. Häftig!