Vad är Excel-formulär och varför ska jag använda dem?

Hur

Vad är Excel-formulär och varför ska jag använda dem?