MS Excel: Lägg till upp / ner-knappar till kalkylblad

Så här lägger du till knappar upp och ner till dina Excel-kalkylblad.

Först aktivera utvecklarbandet.

På utvecklarbandet klickar du på Infoga >> Spinnknapp .

Klicka sedan på cellen där du vill att spinnknappen ska visas.

Välj sedan spinnknappen. På utvecklarbandet klickar du på Egenskaper.

En alternativruta visas. Klicka på fliken Kontroll. Ange värden om du behöver.

Celllänkvärdet kommer att vara cellen i ditt kalkylblad som roteringsknappen gäller.