Microsoft Word: Vänd text till hyperlänkar

Det är lätt att göra text i dina Word-dokument heta - det vill säga till hyperlänkar som läsare klickar på för att komma till en webbplats online. Jag gör det med tangentkombinationen [CTRL] [K]. Här är hur.

Öppna först dokumentet och välj den text du vill bli en länk till.

Tryck sedan på tangentkombinationen [CTRL] [K]. Detta kommer att visa följande popup.

Skriv bara in den webbadress du vill att texten ska länka till. Här skriver jag i adressen till . Klicka på OK.

Du får se texten du valt är nu en hotlink. Häftig.