Så här inaktiverar du snabb åtkomst i Windows 10 File Explorer

Windows 10 introducerar en mängd nya alternativ jämfört med tidigare versioner. En av dem finns i File Explorer och kallas Quick Access. Det ersätter Favoriter från i navigeringsfönstret i Utforskaren, som låter dig komma åt ofta använda filer och mappar.

En sak du kanske inte gillar är att den öppnas för snabb åtkomst som standard när du öppnar File Explorer. Här är en titt på hur du inaktiverar Quick Access om du inte är en fan av det som visar ditt senaste arbete, och hellre öppnar den förknippade PC-vyn i stället.

Inaktivera snabb åtkomst för Windows 10