Så här lägger du till ett lösenord till nya Android App Purchases

Om du har ditt kreditkort kopplat till Google Play Butik är det klokt att lösenordsskydda appköp eftersom det inte finns något sätt att inaktivera dem som du kan på iOS-plattformen. Detta gäller speciellt om din telefon används hela tiden barn. Om så är fallet kan du också filtrera appar som inte är lämpliga för små barn. Här är en guide som hjälper dig att filtrera dina appar och lösenord för att skydda nya inköp så att ingen kan göra några inköp med ditt kreditkort.

Öppna Google Play Butik, tryck på menyknappen och tryck på Inställningar.

Under avsnittet Användarkontroll, flik på innehållsfiltrering.

Det kommer visa dig app betyg. Välj efter dina behov och tryck på OK.

Innehållsfiltrering hindrar inte någon från att köpa appar, så det är bättre att lösenordsskydda dina inköp. För att ange säkerhetsnål för nya appinköp från Play-butiken, tryck på Set eller Change Pin-alternativet.

Välj din stift och det kommer att be dig att bekräfta det. Klicka på Ok när du är klar.

Kom nu tillbaka till avsnittet Användarkontroller och kryssrutan Använd pin för inköp.