Lägg till Dropbox i Windows 7-menyn

Lägga till Dropbox i Windows 7 Skicka till snabbmenyn gör det enklare att lägga till filer i Dropbox.

Klicka på Start och skriv: % APPDATA% \ Microsoft \ Windows \ SendTo i sökrutan och tryck på Enter.

Högerklicka nu på Dropbox-mappen under Favoriter och håll ned musknappen.

Släpp mappen och välj sedan Skapa genvägar här. Om du inte har Dropbox listad under Favoriter drar du Dropbox-ikonen från var den ligger.

Detta lägger en genväg till Dropbox i katalogen Skicka till. Stäng ut ur Utforskarfönstret.

Om du vill identifiera mappplatserna, byt namn på genvägarna.

Nu när du högerklickar på en fil eller mapp visas Dropbox på kontextmenyn.

Om du har flera mappar i Dropbox, använd samma steg för att borra ner till specifika mappar i Dropbox. Här är ett exempel på några olika mappar från min Dropbox-katalog.