Win8 Consumer Preview Apps

Att få de senaste Windows-uppdateringarna är oerhört viktigt för att hålla ett säkert och stabilt system. Nu med Windows 8 måste du hålla Apps up-to-date också. Uppdatering av uppdaterade Windows 8-appar har inte lika mycket med säkerhet, men stabilitet och extra funktioner.

Uppdatering av dina Windows 8-appar är enkelt. Från skärmen Metro Start, klicka eller tryck på Store-plattan. Du får se antalet appar som har uppdateringar redo. I det här exemplet finns det 11.

På nästa skärm trycker du på eller klickar på Uppdateringar.

Dessa appuppdateringar innehåller uppdateringar för Windows 8 Consumer Preview Weather, Mail, Calendar, SkyDrive och mer. De är alla markerade som standard. Om du inte vill uppdatera en app klickar du på den för att ta bort kryssrutan i övre vänstra hörnet av varje.

Klicka på Installera längst ner.

För att hitta versionen av en app, klicka för att öppna den. Håll musen i det nedre högra hörnet för att få fram Charms-fältet. Klicka på Inställningar.

Klicka sedan på Om eller Tillstånd. Vissa appar visar en länk Om, medan andra visar behörigheter.

Där hittar du versionen av appen.