Överför bilder och video till Windows 10 från mobil med Photos Companion

Hur

Överför bilder och video till Windows 10 från mobil med Photos Companion