Visa tillägg för kända filtyper i Windows 8

I alla versioner av Windows under de senaste 10 åren, inklusive Windows 7, har Microsoft en vana att dölja filtillägg för att förhindra att den vanliga användaren av misstag omdirigerar en fil till en okänd filtyp. Windows 8 är inget undantag från denna regel, så om du enkelt vill redigera en fils filtillägg måste du ändra en inställning för att göra den synlig.

I skrivbordsläge öppnar du Utforskaren.

Markera fliken Visa i Utforskningsbandet och välj Val> Ändra mapp och sökalternativ.

I fönstret Mappningsalternativ klickar du på fliken Visa och avmarkerar sedan rutan "Dölj tillägg för kända filtyper".

Tips: Medan du är här kanske du också vill ändra kolumnen Dolda filer och mappar till "Visa dolda filer, mappar och enheter."

Nu visas filtillägg efter filnamnet för vanliga filtyper.