Säkra Kindle Fire med ett Låsskärmslösenord

Tryck först på ikonen Inställningar längst upp på skärmen och tryck sedan på Mer.

På nästa skärm trycker du på Säkerhet.

Aktivera nu Låsskärmens lösenord.

Skriv sedan in ett lösenord för Kindle Fire två gånger. Tryck på Slutför.

Nästa gång du låser upp din Kindle Fire måste du ange lösenordet.

Det här är det första du bör aktivera när du får din nya Kindle Fire Tablet.