Outlook RSS-flöden: Markera alla som Read or Unread

Om du använder Outlook som din RSS-läsare har du förmodligen flera historier som du redan har läst eller inte läst. Det är lätt att markera alla som läst eller oläst, här är ett snabbt tips om hur man gör det.

Öppna din RSS-läsare mapp. Klicka på någon av flödena och använd sedan [Ctrl] [A] för att välja dem alla. Eller håll ned Shift-tangenten och markera varje historia som du vill markera som läst eller oläst. Högerklicka och här väljer jag Markera som Läs.

Varje berättelse kommer inte längre att vara fet.

Eller markera dem som olästa, använd samma markeringsprocess, högerklicka och välj Markera som oläst.

Det här enkla tipset hjälper dig att hantera dina RSS-flöden om du har mycket.