Den nya iPad: Så här aktiverar du röstdiktering

En av de nya funktionerna i The New iPad är möjligheten att använda din röst för att skriva istället för tangentbordet på skärmen. Men om du återställer från en tidigare säkerhetskopiering kommer den här nya funktionen inte att aktiveras som standard. Så här aktiverar du det manuellt.

Gå först till Inställningar >> Allmänt och tryck på tangentbordet.

Tryck på Diktat för att aktivera funktionen.

Nu när tangentbordet visas på den nya iPadn har du också möjlighet att diktera vad du vill skriva. Tryck helt enkelt på mikrofonnyckeln och säg vad du vill skriva. När du är klar trycker du på mikrofonen igen och texten visas på skärmen.

Som du kan se, kommer ord som iPad inte är 100% säker på att understrykas i blått och föreslår ett alternativ när det tänds på.