Microsoft Word: Använd tangentbordsgenvägar för att hitta och ersätta text

Medan du befinner dig i ett stort Word-dokument kan du enkelt hitta text genom att trycka på [Ctrl] [F]. Skriv sedan ordet eller frasen du letar efter i navigeringsfönstret.

Om du vill hitta och ersätta text i ett Word-dokument, använd tangentkombinationen [Ctrl] [H]. Skärmen Sök och ersätt kommer upp. Skriv in ordet (er) du letar efter och vad ska du ersätta det med. Klicka på Ersätt alla.

Ord kommer att gå igenom och ersätta texten. När det är klart kommer det att visas följande meddelande så att du vet att uppgiften är klar. Klicka på OK.

Använd tangentbordet [Ctrl] [F] för att hitta texten som ersattes. Ser bra ut!