Gör din iPhone eller iPod Touch Stäng av musik när du sover

Om du använder din iPhone eller iPod touch för att spela musik eller titta på en video som somnar - gör den avstängd automatiskt. Så här sätter du media på en timer och stänger av efter en viss tid.

Tryck först på ikonen Klocka och välj Timer-funktionen. Tryck på knappen När Timer slutar.

Därefter bläddrar du till botten och väljer Sova iPod. Tryck sedan på Set-knappen.

Ställ in timern i hur länge du vill att media ska spelas och tryck på Start.

Timern börjar räkna ner.

Klicka på knappen Hem för att stänga av timern. Börja nu spela din musik, video, podcast eller onlineradio och släck av.

När timern når noll, kommer enheten att gå och lägga sig. Häftigt!