iPod Touch: Använd din röst för att styra ditt musik

Styrning av elektroniska enheter med din röst utvecklas snabbt. Du kanske inte vet det, men du kan använda den här funktionen i iOS om du har en iPhone eller inte.

Från vilken skärm som helst, tryck och håll hemknappen intryckt tills Voice Control kommer upp - ungefär fem sekunder.

Tala i bandet eller sången du vill spela.Notice du kan använda den från låsskärmen också.

Du kan använda Voice Control för att pausa, hoppa över eller blanda din musik. Kolla in min snabba videodemo som visar processen