Så här kör du program som administratör från Windows 7 Start menysökning

Merparten av tiden när du vill öppna ett program i Windows 7 kan du bara söka efter det på Start-menyn och starta det därifrån. Normalt fungerar detta bra, men det startar inte automatiskt program med administratörsbehörighet. Lyckligtvis för de av oss som behöver köra det som administratör, det finns en snabb lösning.

Steg 1

KlickaStart-menyn Orb och skriv in namnet på det program du vill öppna.

Obs! Om det finns flera programresultat för ditt program kan du använda upp- och nedknapparna för att markera önskad en.

Steg 2

För att öppna programmet som administratör, tryck och håll Shift + Ctrl och sedan Enter samtidigt.

Gjort!

Programmet ska nu vara öppet med förhöjda behörigheter, aka administratörsläge.