Så här spelar du in och kör makron för att automatisera uppgifter i Word

Hur

Så här spelar du in och kör makron för att automatisera uppgifter i Word