Hur man gör en PDF / A med Microsoft Word 2010

OK, så du kanske vet hur man gör en PDF med Microsoft Word 2010. Om inte bara titta på det här, så gör du av Austin Krause. Jag går ett steg längre genom att skapa en PDF / A.

Vad är en PDF / A du frågar? Det är en PDF som ska arkiveras i 100 år eller mer. Federal domstolar - för en - kommer att kräva standarden i en icke-avlägsen framtid. Även om PDF-filer och PDF / As ser likadana ut, accepterar domstolen inte PDF-filer som inte överensstämmer med ISO-standarden 19005. Så här gör du det i Microsoft Word 2010.

Fyll i ditt dokument och välj Arkiv / Spara och Skicka / Skapa PDF / XPS-dokument. (XPS är Microsofts smak av PDF.)

Klicka på Skapa PDF / XPS-knappen.

Titel du PDF och klicka sedan på Alternativ.

Som standard är ISO 19005-1-kompatibel (PDF / A) inte vald.

Klicka på det. Du kommer märka att dina alternativ att kryptera tas bort. Detta ingår också i PDF / A-överensstämmelse.

Klicka på OK och det startar din version av Adobe eller din standard PDF-programvara. (Min är läsare.) Du ser att PDF / A som jag har skapat är kompatibel. För att dubbelkontrollera, öppna den i Preflight.