Mac OS X: Ange standardprogramfiltyper

Det kommer att finnas tillfällen när du vill att en viss applikation ska öppna en viss filtyp. Om du till exempel har Sidor installerat kanske du inte vill att OS X ska öppna ett dokument i TextEdit. Så här ändrar du vilka program som öppnar olika filtyper.

Klicka först för att välja en fil och tryck på kommandot + I för att visa dess egenskaper.

Under Open Wth klickar du på rullgardinsmenyn. Välj det program du vill använda. Om det program du föredrar inte finns på listan, klicka på Annat.

Detta låter dig välja mellan några av programmen på din Mac. Om du vill göra programmet som standard för den här filtypen, markerar du alltid Öppna med. Klicka på Lägg till.

Nu när du klickar på en fil, klickar du på Kommandot + I för att få information, du ser standardprogrammet listat under Öppna med.

För att säkerställa att detta blir din standardapp, klicka på Fortsätt på bekräftelseskärmen.