Så här konverterar du Excel 2010-rader till kolumner och baksidor

Har du någonsin arbetat med ett projekt i Excel för att inse att det skulle se bättre ut om det ordnades horisontellt istället för vertikalt (byta runt raderna och kolumnerna) ? Här är ett gammalt Excel-trick som fungerar om du använder Excel 2010, 2007, 2003 eller ens stenåldern Excel 2000. ( Gasp! )

Här har vi ett typiskt kalkylblad i Excel 2010 som är lined upp vertikalt med en kolumnstil. Bara för demonstration skull, vi kommer att gå vidare och ändra detta till en horisontell rad stil.

1. I Excel 2010 markerar du alla celler som du vill konvertera. När du väl har valt dem, högerklicka och klicka på Kopiera . *

* Du kan också använda tangentbordsgenväggen Ctrl + C för att kopiera.

2. Nu högerklicka och tom cell och välj Lätt inställningar:> Transponera. En av de snygga funktionerna i Outlook 2010 är att det även kommer att visa dig en förhandsgranskning av vad pastan kommer att se ut innan det händer.

2.b Alternativt om Paste-alternativen inte visas. Högerklicka på en tom cell och välj Klistra in special.

3. Från fönstret Klistra in specialitet Markera rutan Transpose och klicka sedan på OK .

Resultatet blir att dina data har konverterats ( införlivats ) till en ny layoutstil. Detta tips kommer också att fungera motsatt sätt om du någonsin behöver konvertera dina horisontella raddatablad i vertikal kolumnstil.