Så här rensar du ARP-cachen i Windows 7 och Windows Server 2008

I Windows är Adress Resolution Protocol (ARP) en kritisk del TCP / IP nätverkskommunikation. När du använder Internet eller till och med ett lokalt nätverk (LAN), kan du ha upplevt problem med anslutningar som inte görs eller förlust av ping. Ofta beror detta på ett fysiskt nätverksproblem. Dock är en annan orsak som ofta förbises, ARP-cachen.

Från kommandotolken har ARP-kommandot funktionaliteten att lägga till, radera eller visa MAC-adress till IP-översättning.

Så här rensar du ARP-cachen i Windows

1. KlickaWindows Start-menyn Orb och skriv cmd i sökrutan. Högerklicka cmd.exe och klicka på Kör som administratör

2. Skriv in följande kommando i den prompt som visas:

netsh interface ip delete arpcache

Andra ARP-kommandon:

arp-a Visa en lista med ARP-poster
arp-d Ta bort en IP-adress från ARP-tabellen
arp-s Lägg till en statisk IP till en MAC-adress i ARP-tabellen
Exempel: arp-s 231.32.54.315 00-FF-23-44-d7-11

Tankar, frågor? Släpp en kommentar nedan! Och du kanske vill prenumerera på RSS-flödet för dagliga datorrelaterade tips, tips och nyheter.