Så här säkerhetskopierar du trådlösa nätverksuppgifter till en USB-stick

Har du många olika nätverksuppgifter för att komma ihåg, och flera datorer eller användare som använder dem? Använd det inbyggda säkerhetskopieringsverktyget för Windows 7 så att du kan spara dina nätverkslösenord automatiskt till en USB-minnepinne. Denna process fungerar, oavsett om du använder en WEP-, WPA- eller TKIP-säkerhetskod för att ansluta till ditt nätverk eller försöker ansluta till en kompis nätverk.

Så här sparar du trådlösa nätverksinställningar till en bärbar USB-enhet

Steg 1

KlickaWindows Start-menyn Orb och sedan Typ hantera trådlöst i sökrutan och tryck på Enter.

Steg 2

Högerklicka på det nätverk du vill säkerhetskopiera och välj Egenskaper från snabbmenyn.

Steg 3

Klicka på Kopiera den här nätverksprofilen på en USB-flash-enhet i fönstret för anslutning i fönstret Egenskaper .

Steg 4

Inställningsbackupverktyget kommer att visas, bara Klicka på Nästa för att slutföra säkerhetskopian.

Gjort!

Nu poppar du bara den USB-pinnen i en dator och Välj Anslut till ett trådlöst nätverk när popupen AutoPlay visas.

Dessutom kan du komma åt nätverksinställningarna från textfilen som sparats på USB-pinnen i mappen SMRTNTKY som heter WSETTING .txt.