Så här lägger du till Google Drop-ner och validering i kalkylblad

Tidigare har vi granskat Data Validation Feature i Excel 2010, och idag kommer jag att granska samma funktion i Google Docs. Den 26 augusti 2010 lagde kalkylblad i Google Docs (aka Google Sheets) in rullgardinsmeny och validering i kalkylblad som gjorde det ett steg närmare funktionen paritet med Excel.

Så, vad gör all denna data validering jazz? Enkelt - det begränsar värdena för en cell till en förinställd lista eller ett specifikt intervall.

Om du till exempel hade en "Status" -kolumn i ett kalkylblad för att hålla reda på dina olika projekt för dina flera kunder kunde du begränsa de giltiga uppgifterna för den kolumnen till "Slutförd", "Framsteg", "Avbruten", etc. etc. På så sätt kan du göra ditt Google Docs-kalkylblad mer användarvänligt ( mindre skrivning - du kan helt enkelt välja en post från rullgardinsmenyn ) och hjälpa till att förhindra typsnitt och fel. Det finns ett par olika sätt att ställa upp detta och några olika alternativ att välja mellan.