Google+ inlägg: Så här lägger du till fet, kursiv och genomsträckt

Google+ ger dig inte mycket formateringsalternativ för inlägg. Det finns några få benformateringsverktyg tillgängliga. Här är en snabbguide.

För att göra text BOLD:

   • Omslut det textblock du vill ha med fetstil med *
    Exempel: * FREE BEER * = FREE BEER

För att skapa text ITALIC:

   • Omslut textblocket du vill ha kursiv med _
    Exempel: _Smooth_ Moves = Smooth Moves

Till STRIKETHROUGH text:

   • Omslut det textblock du vill slå igenom med -
    Exempel: Jag är hungrig = Jag är hungrig full