Gmail lägger till Rich Text Email Signatures

Förra veckan kan du ha börjat ta emot e-postmeddelanden från Gmail-användare med fina nya signaturer längst ner. Ja? Tja, det här är tack vare Gmail-teamets senaste uppgradering - Rich Text Signatures .

Vad är en rik text signatur?

Innan uppdateringen hade Gmail-användare endast formaterade signaturer med enkel text. Den här inställningen innebar att du inte kunde anpassa någon del av signaturen förutom de texttecken som den innehåller. Med rika textsignaturer kan du ändra färg, storlek och textstorlek. Du kan också lägga till bilder, länkar och formatering.

Om du använder den senaste versionen av webbläsarfönstret i Gmail kan du redigera och skicka meddelanden med rika textsignaturer. Tyvärr finns det inget stöd för mobilanvändare eller de gamla HTML-bara versionerna av Gmail.

Så här lägger du till en rich text signatur i Gmail e-postmeddelanden

Steg 1

Klicka på länken Inställningar och klicka sedan på fliken Allmänt .

Steg 2

Halvvägs på sidan Allmänna inställningar hittar du Signatur-området. Den nya rika textredigeraren kommer att dyka upp direkt i inställningsfönstret, och du kan helt redigera din signatur här.

Det är allt det finns! Det är precis som att skriva en mini-e-post som ingår i foten av varje meddelande som du skickar ut från Gmail.