Få vaccinationer med Google Flu Shot Finder [groovyNews]

Med framgången och utvidgningen av Google Flu Trends förenade HHS och American Lung Association med Google att ge mer hjälp vid proaktivt bekämpa influensan. Ett verktyg är redan tillgängligt på flu.gov. Det är dock inte så lätt att använda som vad Google nu utvecklar.

Använda Google Flu Shot Finder Site

För att använda den nya fluorescensfinnaren, besök www.google.com/flushot. Projektet är fortfarande i sina tidiga skeden, så vissa av dess uppgifter kan vara föråldrade. Det finns också ingen information på platsen om tillgänglighet, men bara att veta vart man ska gå och vem man ska ringa är det första steget att bli vaccinerad.

Denna säsong har två olika vacciner tillgängliga; Det finns det normala influensavillet som är typiskt för denna årstid, och vaccinationen H1N1 eller svininfluensa. Även om det har förekommit mycket kontroverser kring säkerheten vid H1N1-vaccinationen, är det fortfarande en het vara på många områden på grund av brist, så jag är säker på att det här verktyget kommer att bli väl mottaget när ordet kommer ut.

Lyckliga vaccinationer alla! Wow ... trodde aldrig skulle prata om vaccinationer! Hehe hehe