Visa Microsoft Word Genvägsknappar i ScreenTips

Jag har redan täckt vilka skärmtips som är och hur du aktiverar eller inaktiverar dem. Microsoft Word låter dig också visa genvägar för den specifika funktionen i rutan ScreenTips. Så här visar du dem för att hjälpa dig att vara mer produktiv i Word.

Öppna Word och gå till Word Options genom att klicka på Office-knappen.

Ordalternativ öppnas. Välj Avancerat från sidofältet. Bläddra sedan ner till Visa och kontrollera Visa genvägar i ScreenTips. Klicka sedan på OK.

Nu, placera markören på något kommando eller funktion på bandet och det visar tangentbordsgenväg för att utföra den funktionen.

Obs! Tangentbordsgenvägar i Word fungerar med nästan alla grundläggande kommandon. Men inte alla av dem. Till exempel ställa in marginaler, orienteringar eller lägga till diagram. För dessa operationer måste du snabbtangenter - Tryck på Alt och tryck på knapparna som visas på skärmen.