Skapa en genväg för att starta Google Chrome-profiler

Med Google Chrome kan du hantera flera profiler som kan vara mycket praktiska för testning eller om datorn används av flera personer. Som standard öppnar du dock den senaste profilen som användes när du öppnar Chrome, vilket kan vara ont om du vill öppna en viss profil. Så här skapar du en profilgenväg som låter dig starta Chrome med den profil du vill ha.

Högerklicka på skrivbordet och gå till Ny >> Genväg .

I fältet plats anger du följande sökvägen men ersätter "användarnamn" med ditt användarnamn och lägger till profil 1 med namnet på profilen och klickar på Nästa.

C: \ Användare \ användarnamn \ AppData \ Local \ Google \ Chrome \ Program \ chrome.exe "-profile-directory =" Profil 1 "

Ange namnet för genvägen och klicka på Slutför.

Upprepa stegen om du vill skapa flera genvägar.

Om du använder Mozilla Firefox, kolla in vår guide om hur du skapar och hanterar flera profiler i Firefox.