Apple iOS 5 Security: Lås ned privata bilder i bildramen

Funktionen Bildram på iPad, iPhone och iPod touch är ett coolt sätt att visa dina foton i ett animerat bildspel. Om det är aktiverat på din låsskärm kan vem som helst se dina foton, även med ett lösenord.

Med bildramen aktiverad kan du visa en bildspel på bilderna på din iPad. Klicka bara på ikonen längst ner till höger.

Bildspelet startar på låsskärmen.

Vem som helst kan visa dem, även om lösenordet är aktiverat.

Om du inte vill att någon ska ta tag i enheten och visa dina privata bilder, stäng av funktionen Photo Frame.

Gå till Inställningar >> Allmänt >> Lösenordslås .

Vrid sedan bildramen till Av.

Nu, på din låsskärm, är bildramens ikon borta och funktionen inaktiverad.