Apple iOS 5: Flytta eller dela tangentbordet på din iPad

En liten känd nyhet i iOS 5 är möjligheten att flytta eller dela tangentbordet på en iPad. Här en groovy tips om hur det är gjort.

Detta fungerar i alla appar som kräver tangentbordet. I det här exemplet använder jag appbehandlingsapps sidor.

För att flytta hela tangentbordet på skärmen, tryck och håll nere skärmknappsknappen tills du ser alternativmenyn. Välj sedan Undock.

Nu kan du dra hela tangentbordet var som helst på skärmen.

Det enklaste sättet att dela upp tangentbordet är att använda en finger gest. På tangentbordet, rör bara två fingrar från varandra. När tangentbordet är delat kan du flytta det runt på skärmen också.

Undocking eller Splitting tangentbordet fungerar också i stående läge.

För att återgå till standardplatsen drar du tangentbordet längst ner på skärmen. Häftig!