Android: Importera SIM-kontakter på din smartphone

Har du nyligen köpt en ny Android-smarttelefon och vill importera ditt SIM-kort för kontaktpersoner? Innan du fortsätter, se till att du har konfigurerat ditt Google- eller Gmail-konto på din telefon. Här är en guide som hjälper dig att importera dina SIM-kontakter till din smartphone.

Obs! Jag använder Android 2.3.5-programvaran på en HTC Explorer. Men processen är liknande på de flesta Android-smartphones.

Öppna kontaktprogrammet från huvudmenyn på din Android-enhet.

Klicka på menyknappen och tryck på Importera / Exportera.

Det visar dig ett par alternativ för att importera / exportera kontakter från SIM-kort eller SD-kort. Välj Importera från SIM-kort (eller SD-kort om dina kontakter är lagrade på SD-kort).

Då frågar du om du vill spara kontakterna i din telefon eller ditt Google-konto. Välj Telefon.

Den visar en lista över alla kontakter som sparats på SIM-kortet. Välj de kontakter du vill importera och tryck på Spara-knappen. Tryck på Välj allt om du vill importera hela kontaktlistan.

Gör nu en groovy dans medan importprocessen slutförts.