Lägg till Google Apps-e-post till iPhone, iPad eller iPod touch

Att konfigurera en personlig Gmail på din iDevice är en rakt framåtprocess. Men att lägga till ett e-postkonto i Google Apps kan vara lite svårare. Så här lägger du till din e-postadress för Google Apps till din iDevice som kör iOS 5.

Logga in på ditt Google Apps-konto och gå till e-postinställningar.

Välj Vidarebefordran och POP / IMAP och välj Aktivera IMAP.

Nu, på din iPhone, iPad eller iPod touch, gå till Inställningar >> Mail, Kontakter, Kalendrar . Tryck sedan på Lägg till konto.

Tryck sedan på Gmail från listan över tjänster.

Var noga med att skriva in din fullständiga webbplatsens e-postadress i fältet Namn och adress. Till exempel skulle jag skriva brian@ i båda fälten. Ange ditt lösenord och beskrivning och tryck på Nästa.

Om du har några problem, under Avancerat, se till att Inkommande server är inställd på Använd SSL är inställd på På och Serverporten är 993. Se även till att Outgoing Mail Server är inställd på Använd SSL och Serverport 587.

Du kan nu skicka och ta emot e-post från din iDevice via din e-postadress för Google-konton.