Windows 7: Minska papperskorgen

Om du vill spara utrymme på hårddisken, är det ett alternativ att minska papperskorgen.

Windows 7 reserverar automatiskt en viss mängd utrymme för papperskorgen på hårddisken baserat på diskens storlek. Om du inte tömmer det manuellt eller via diskrening regelbundet finns det mycket slösat utrymme.

Högerklicka på papperskorgen och välj Egenskaper.

Välj din lokala enhet om du har mer än en. Kontrollera anpassad storlek och skriv in hur mycket utrymme du vill ha papperskorgen.

I det här exemplet ställer jag det på 2000 MB eller 2 GB. Du kan använda vilken storlek du behöver. Klicka på OK.

Om du vill ta bort en fil som är större än storleken som tilldelats papperskorgen får du följande meddelande om du vill radera filen permanent.

Om du är nybörjare eller ny till databehandling rekommenderar jag inte att ändra den här inställningen. Du är data förlorad permanent om du inte är försiktig.

Om du är en strömanvändare och vill eeka ut så mycket hårddiskutrymme som du kan, är detta en ofta förbisedd tips.