Visa dolda lösenord bakom asterisker i Chrome och Firefox

Nästan alla webbläsare gömmer lösenordsfältet med asterisker för säkerhetsändamål. Att ha din webbläsare rädda dem sparar dig besväret med att komma ihåg dem alla. Men om ditt lösenord inte sparades av någon anledning, och du har ett komplext lösenord, är det trevligt att kunna se vad som ligger bakom gardinen.

Visa lösenord bakom asterisk i Google Chrome

Öppna alla webbplatser där du har ditt lösenord sparat, högerklicka på lösenordsfältet och gå till Inspect Element.

När HTML Editor öppnas letar du efter input type = "password" fältet och ändrar "lösenord" till "text" och trycker på Enter för att spara.

Ett enkelt sätt att hitta den här koden är att klicka på Ctrl + F och skriv: lösenord i sökfältet och pilen till det.

Där har du det!

Visa lösenord i Firefox

Processen är praktiskt taget densamma. Högerklicka på lösenordsfältet och klicka på Inspect Element.

En grå streck visas med lösenordsfältet markerat. Tryck på Alt + M eller klicka på ikonen som visas nedan för att öppna Markup Panel.

Det kommer att visa dig koden för lösenordsfältet. Titta bara på den markerade linjen och ändra typ = "lösenord" till "text".

Kom ihåg att ändra typen tillbaka till lösenord, speciellt om du har flera användare på din dator.