Använda den nya diagnostiska datavisaren i Windows 10 Version 1803

Hur

Använda den nya diagnostiska datavisaren i Windows 10 Version 1803