Överför filer till andra datorer med närliggande delning i Windows 10 1803

Hur

Överför filer till andra datorer med närliggande delning i Windows 10 1803