Stoppa Microsoft Surface från att gå och sova ständigt

Att hantera Microsoft Surface som går ständigt kan vara irriterande. Då måste du sätta på den igen, svepa genom Låsskärmen och logga in varje gång. Utanför lådan är Microsoft Surface med Windows RT inställd att gå och gå somna varje två minuter som standard. Det här är inställningen om den är urkopplad eller ansluten till strömförsörjningen. Du kan ändra det här beteendet genom att justera ströminställningarna, så här är hur.