Steve Jobs: På poeten Dylan Thomas

Denna Dylan Thomas dikt var en Jobs favorit. Tack för raseri, Steve.

Av Dylan Thomas

Var inte försiktig i den goda kvällen,
Åldersgränsen bör brinna och rave på närmaste dag;
Rage, raser mot ljusets döende.

Även om visma män vid sin slut vet att det är rätt,
Eftersom deras ord hade gafflat ingen blixtnedslag
Var inte försiktig i den goda natten.

Goda män, den sista vågen av, gråter hur ljus
Deras dåliga handlingar kan ha dansat i en grön vik,
Rage, raser mot ljusets döende.

Vilda män som fångade och sjöng solen i flygning,
Och lära sig för sent, de sorgade det på sin väg,
Var inte försiktig i den goda natten.

Grava män, nära döden, som ser med bländande syn
Blinda ögon kan blåsa som meteorer och vara homosexuella,
Rage, raser mot ljusets döende.

Och du, min pappa, där på den sorgliga höjden,
Förbannelse, välsigna mig nu med dina hårda tårar, ber jag.
Var inte försiktig i den goda natten.
Rage, raser mot ljusets döende.