Spara och visa fullständiga e-postkälledata i Outlook 2013

Ställer du upp en utbytesmailserver, körs i fel eller bara nyfiken på vad som händer bakom kulisserna med e-postöverföring? Oavsett fall har Outlook en funktion som låter dig se detaljerad information om meddelandet, inklusive överföringshuvud och källan till e-postmeddelandet. Som standard visas bara en del av källinformationen, men med en snabb registret kan vi få Outlook-visning varje bit av information som den hämtar. I botten visar jag dig också hur man ser den här informationen.

Det finns dock några tillvägagångssätt med denna strategi:

  • Om du aktiverar hela källan kommer Outlook att spara informationen på din disk. Detta kommer att leda till att e-postmeddelanden tar upp ungefär dubbelt så mycket utrymme (inte räkna med media, bara text).
  • Den här funktionen kommer att kunna logga in data som hämtas via IMAP. Det fungerar bara med POP3, Exchange och Outlook.com (Hotmail) Connector-tillägget.

Med det sagt fungerar det ganska bra för att diagnostisera fel och problem med att ta emot e-postmeddelanden om du är en systemadministratör eller försöker skicka felinformation till tekniken som hanterar dina mailservrar.